KURS ONLINE „PIERWSZA POMOC DLA NAUCZYCIELI”

KURS ONLINE „PIERWSZA POMOC DLA NAUCZYCIELI”

Kurs potwierdzony zaświadczeniem. Kurs jest przeznaczony dla pracowników oświaty jak i placówek opiekuńczo wychowawczych, żłobków i przedszkoli.
„Certyfikowany kurs online potwierdzony wydaniem zaświadczenia zgodnego z PiP i MEN”

Zamówienie

Kategoria

49.00

PLN

80.00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 KAP-MED RATOWNICTWO