KURS ONLINE “PIERWSZA POMOC DLA NAUCZYCIELI”

KURS ONLINE “PIERWSZA POMOC DLA NAUCZYCIELI”

Kurs potwierdzony zaświadczeniem. Kurs jest przeznaczony dla pracowników oświaty jak i placówek opiekuńczo wychowawczych, żłobków i przedszkoli.
“Certyfikowany kurs online potwierdzony wydaniem zaświadczenia zgodnego z PiP i MEN”

Zamówienie

80.00

PLN

120.00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 KAP-MED RATOWNICTWO